Tradice a rituály

Současná doba je velmi hektická a moderní technologie se vyvíjejí snad rychlostí světla. Životní styl současných generací se diametrálně odlišuje od životního stylu našich prarodičů. Vývoj zastavit nelze a generační spory existovaly vždy, ale současná doba je až příliš odlišná od toho, co bylo dříve. To, co fungovalo ještě před pár lety, začíná upadat do sféry zapomenuté minulosti. Jenomže je to tak dobře? Co například pro současnou generaci znamenají tradice a rituály?
Než přijdeme k samotné úvaze na toto téma, pojďme si obě slova nejprve stručně definovat.
pivo a preclík

  • Tradice – skutečnost, že způsob myšlení a formy zkušenosti si lidé předávají z generace na generaci. Existují tudíž ještě dříve, než se člověk narodí.
  • Rituál – je způsob chování, který je založený na tradičních osvědčených pravidlech. Rituály jsou náboženské, ale také společenské, firemní, organizační a podobně.

 mniši v klášteře
Nutno říci, že tradice a rituály znamenali pro mladé lidi vždy něco zastaralého, něco, proti čemu chtěli bojovat pokrokem a stavěli se k tomu odmítavě. Až v průběhu života se k tradicím vraceli a pěstovali ve svých rodinách ty rituály, které v mládí odmítali. Dokáže se i dnešní mladá generace vracet k tradicím a rituálům? Protože ať se nám to líbí nebo ne, tradice a rituály pomáhají udržovat civilizaci a kulturu. Jsou ovlivněny regionem a také rodinnou. V mnoha rodinách najdeme zvyklosti, které se předávají z generace na generaci, aniž by to v daném regionu bylo obvyklé.
Samozřejmě tradicím a rituálům se více daří ve vesnicích než ve městě a více ve městech s nižším počtem obyvatelstva než ve velkoměstech.
Je vhodné si toto uvědomit. Nepochybně nyní, aniž bychom si to uvědomovali, vytváříme nové formy tradicí a rituálů a určitě bychom měli přemýšlet nad tím, co vlastně předáme budoucím generacím za odkaz. Není to pro nás velký a zodpovědný závazek?

Publikováno v Nezařazené