X důvodů, proč milujeme tanec

S tancem je to jako s ostatními sporty. Někteří lidé jej milují, jiní se mu vyhýbají, a existuje i skupina nadšenců, co jej alespoň obdivují jako diváci. Česká republika stále patří k propagátorům této překrásné záliby, někteří z vás si jistě vybaví taneční kurzy, jejichž tradice sahá hluboko do bývalého socialistického Československa.
tanec novomanželů

Kontakt s partnerem

Tanců existuje několik desítek druhů. Od nejznámějšího valčíku a polky přes rumbu, waltz, jive, až ke speciálním technikám, např. břišních tanců . Jedním z nejpodstatnějších důvodů, proč si právě tanec volí lidé komunikativní, je kontakt s partnerem. Je to snad jediná pohybová nebo sportovní aktivita, kde se skloubí harmonický ladný pohyb s tělesnou blízkostí druhé osoby. Na tanci je totiž cosi ryze erotického, je to prvek nesmírně sbližující, a to vůbec nemusí jít pouze o klasický ploužák, kdy se dívka doslova na svého tanečníka zavěšuje. Přiznejme si, že to mnohé z nás nesmírně vzrušuje, a někteří lidé v jedné anonymní anketě dokonce uváděli, že byly vzpomínky na taneční kreace po parketu součástí myšlenkové fantazie v průběhu sexuálního aktu.

Pozitivní vliv na psychiku

Jistě, že je tanec vyjádřením radosti z pohybu a že právě zapojení svalových partií a soulad tanečních variací přispívá k harmonizaci tělesné schránky, ale neměli bychom zapomínat na vliv z hlediska psychiky. Při tanci se lidé totiž stávají sebevědomějšími, rozproudí energii a fyzická blízkost partnera a jeho doteky je vybízí i k verbální a slovní komunikaci. Je známo, že tento druh pohybu přispívá k lepšímu slovnímu vyjadřování, koncentraci myšlenek a formulaci vět.
asijská tanečnice

Hudba

Podstatná složka celého procesu pohybu po parketu je právě muzikální projev. Pochopitelně záleží na kvalitě hudební produkce, vnímáme ji jednak jako sluchový vjem, a rovněž i svým podvědomím, svou duší. To je také důvodem k tomu, proč někteří taneční mistři považují tuto aktivitu za něco nadpozemského. Hudbu je totiž třeba procítit, nejen ji naslouchat ušním boltcem. Možná si vybavíte slavný film s Patrickem Swayze Hříšný tanec, kde padla o procítěnosti hudební skladby jistá zmínka.