I dnes se musí jíst

Za komunistů bylo docela běžné, že se v různých podnicích i úřadech pro zaměstnance vyvařovalo nebo tam měli aspoň nějakou tu kantýnu, kam jim jídlo odněkud dováželi. Inu, pracující lid byl tehdy (byť spíše jenom formálně) považován za hybnou sílu pokroku, za privilegovanou část společnosti, a aby se režim lidem v rámci možností zalíbil, nabízel jim závodní stravování.

cihlová jídelna

Pak ale přišel kapitalismus a spolu s jeho nástupem se provozování něčeho takového mnohdy zredukovalo nebo i zcela zrušilo. Protože ne každý podnikatel nebo firma dokázal a dokáže splňovat všechny ty hygienické a další předpisy, jichž je stále více a jsou stále přísnější, někde by to byla zbytečná zátěž a někde by se samozřejmě ani nevyplatilo vydržovat si kuchaře kvůli několika zaměstnancům.
Tak to prostě je. Ovšem zároveň je skutečností, že je tomu tak nejednou docela zbytečně. A může to být dokonce na škodu. Protože by se řešení stravování zaměstnanců určitě našlo, a mohlo by to představovat třeba i významný motivační prvek, který by mohl pomoci kdejaké firmě nalézt nebo udržet si ty nejlepší potřebné zaměstnance.

jídlo na stole

Je samozřejmé, že se dnes už nezačne ve všech podnicích neefektivně vařit pro pár lidí, že se za to nebudou leckde vyhazovat peníze oknem. Ale přesto je tu možnost, jak zaměstnance bezproblémově nakrmit a učinit je tak v práci spokojenějšími. Nabízí se totiž i firemní stravování v Praze, se kterým nemusí mít žádný podnik ani ty nejmenší starosti. Prostě se tu lze obrátit na firmu, která pro jakýkoliv podnik zajistí dodávky stravy té nejvyšší kvality. A i když jde o stravování firemní, které pro leckoho nemusí být ‚jako od maminky‘, jde o docela širokou nabídku pokrmů, a to jak pro každodenní stravování zaměstnanců, tak i pro nejrůznější firemní akce a všelijaké příležitosti.

Podívejte se jenom, co se tu odběratelům všechno nabízí. A určitě zjistíte, že to stojí za to. A že se to vyplatí, i když už to dávno nedotují žádní soudruzi.