Když banka nepomůže?

Zamítnutí žádosti o úvěr rozhodně není příjemná záležitost, neboť se řada lidí uchyluje k tomuto rozhodnutí v případě existenčních potíží nebo po dlouhém rozmýšlení a jako prostředek ke splnění důležitých životních kroků. V některých případech bankovní instituce dospějí k tomuto závěru po zjištění vážných prohřešků ze strany žadatele, jindy se jedná jen o malichernosti v podobě formálních chyb, přesto s tentýž koncem. Pojďme se společně podívat na nejčastější překážky, které nás při cestě za vysněným úvěrem mohou zastihnout.

Příjmy/výdaje žadatele o úvěr

Je to často právě měsíční bilance žadatele, která nutí bankovní i nebankovní poskytovatele úvěrových produktů k zamítnutí žádosti. Jinými slovy mnohdy je rodinný rozpočet tak utažený, že by měsíční splátky rodinu mohli doslova přivést na mizinu. Mnoho lidí si ovšem tuto skutečnost nechce připustit a pro plnění svých dlouhodobých snů a cílů jsou ochotni se zadlužit. Jen málokdo pak přemýšlí, zda bude schopen dostát závazkům, ke kterým se podpisem smlouvy věřiteli uváže. Za zamítnutým úvěrem je tak zapotřebí hledat spíše složitou legislativu a ne neochotu bank půjčovat.

barevné bankovky

Základ příjmů akceptovaných bankovními subjekty tvoří příjmy ze zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti, v některých případech je možné doložit i příjmy z pronájmu. Nebankovní subjekty jsou ještě o něco benevolentnější a je možné za příjem považovat i starobní nebo invalidní důchod. Nebankovní hypotéka je pak pro takové žadatele možná jedinou možností, jak si půjčit větší obnos peněz.

podání rukou

Výpovědní/zkušební lhůta

Pokud se žadatel momentálně ocitl v situaci, kdy není schopen doložit dlouhodobý příjem, jeho žádost bude s největší pravděpodobností bankou zamítnuta. Stejný postup platí jak v případě zkušební, tak výpovědní lhůty. I z tohoto důvodu se řada lidí spoléhá na nebankovní subjekty.