Jak se bude vyvíjet popularita Facebooku

Zajímavá je konfrontace vývoje Facebooku v kontextu současné doby se stavem před osmi lety. Na počátku druhého čtvrtletí roku 2018 čelí Mark Zuckerberg a jeho tým mnoha výtkám ohledně zabezpečení dat, která této službě svěřily miliony lidí na celém světě. Navazují na to i evropská opatření GDPR o ochraně osobních údajů. Informačním éterem putuje více afér, např. zneužití dat agenturou Cambridge Analytica, ohroženy mohou být teoreticky všechny uživatelské účty, a těch je v této síti více než dvě miliardy. Jakým způsobem to ohrozí popularitu této síťové služby, zatím není jasné, firma však bude muset provést řadu opatření, aby dodržela status bezpečného produktu.
baterie facebook
Záleží to ovšem nejvíce na postoji samotných klientů a především mladých lidí, kteří právě zde, na Twitteru, a v jiných médiích tráví spoustu času. Jisté však je, že ani samotný Facebook nemá svou existenci jistou. Mohou se objevit i jiné sítě, které si získají větší oblibu, může vzniknout i jiné technologicky zajímavější zázemí sdílení komentářů a osobních dat. O tom, že ve sféře techniky není jistého zhola nic, se přesvědčili např. tvůrci a uživatelé analogových fotoaparátů, když je začaly vytlačovat z trhu digitální přístroje.
modrý terč

Před osmi lety a dnes

Každopádně konfrontace ve srovnání se stavem před osmi lety je zajímavá právě u Facebooku. V roce 2010 totiž proběhla v Praze na Žofíně konference Forum Media 2010, jejímž podtextem bylo tvrzení „kdo na této sociální síti není, jako by nebyl“. Cílem tohoto fóra bylo mimo jiné upozornit podnikatelský svět, že by neměl zapomínat na svou prezentaci v sociálních médiích. Většina firem totiž dnes cílí na mladou generaci a ta se pohybuje především ve virtuálním světě sociálního prostředí. Nestačí tedy jen vytvořit webové stránky, musíte být připraveni mít účet na Facebooku a vést se svými fanoušky patřičný dialog. Jak podotkl šéf strategického plánování této sociální sítě Trevor Johnson, není dostačující pouze své výrobky a služby na sociálních sítích prezentovat, toto prostředí není statické, lidé tu mohou klást spoustu otázek, výrobky srovnávat s konkurencí, a není tedy žádoucí něco takového podcenit.

Publikováno v Web