Zařízení, které čistí vzduch a zároveň generuje energii

Malá inovace by mohla mít velký vliv na znečištění ovzduší. V Belgii vědci vyvinuli zařízení, které používá sluneční světlo k čištění znečištěného vzduchu a výrobu vodíkového plynu, který může být skladován a následně používán jako palivo.
 generátor
Nejprve se obě funkce zkoumaly zvlášť. Na jedné straně to byl výzkum čištění ovzduší slunečním paprskem, na druhé straně se vyvíjel palivový článek s membránou na generaci vodíkového plynu z vody. Následně projekty spojili dohromady v jedno zařízení.
 
Čištění v ovzduší se týká těkavých organických látek, které jsou přítomny v lepidlech, čalounění, koberci, v kopírovacích strojích, v čistících kapalinách a dalších. Tyto látky způsobují bolesti hlavy, závratě, podráždění očí, nevolnost a astmatické záchvaty. Jsou velmi těkavé. Přítomnost je nejvyšší v průmyslových budovách zaměřujících se na uvedené věci, které jsou špatně větrané. Jde o různé vysokorychlostní továrny. Takto znečištěné ovzduší vede k nemoci zvané syndrom nemocné stavby.
 
Prototypem je čtvercová buňka s aktivní plochou, která měří přibližně 1 cm. Na jedné straně přístroje dodává trubka znečištěný vzduch do komory. Světlo vstupuje přirozeně průhledným oknem, které pokrývá membránu ošetřenou katalyzátorem aktivovaným světlem. Jakmile na membráně narazí znečištěný vzduch na světlo, katalyzátor roztříští malé organické molekuly přítomné ve vzduchu.
 
Při tomto procesu se protony uvolňují a prolévají přes membránu. Sbírají se na druhé straně. Platinový katalyzátor je převede na vodíkový plyn. Mezitím vytéká vyčištěný vzduch druhou trubicí.
 
Přístroj je schopný vyčistit vzduch a vytvořit plyn z různých organických sloučenin, včetně methanolu, ethanolu a kyseliny octové. Vědci také provádějí nové experimenty s acetaldehydem, kapalinou používanou pro výrobu kyseliny octové a parfémy. Nejobvyklejší aplikace jsou v průmyslových odvětvích, které produkují tok odpadů, jako jsou výrobci barev nebo textilií. Produkovaný plyn lze využít jako zdroj energie k napájení továrny.
 západ slunce
V současné době se nepřichází s technickým řešením pro shromažďování a skladování plynu. To je další krok v inženýrském procesu.
 

Publikováno v Nezařazené